<kbd id="d4lugxor"></kbd><address id="e4lknzbg"><style id="q1lgar99"></style></address><button id="0h6k5tdw"></button>

     点燃出声

     可以在线访问新版本,以及RMU Sentry Media和RMU Radio Podcasts,可以在线访问 //sentrynews.podbean.com..

     查看所有情节

     存档播客

     Lit Out Lough Jim Daniels和Charlee Brodsky
     //podcasts.rmuradio.com/e/lit-out-load-april-16-2015/

     响亮的是杰伊卡森和理查德圣的响亮。约翰
     //podcasts.rmuradio.com/e/lit-out-load-march-31-2015/

     响亮的是marianna d'Ezio
     //podcasts.rmuradio.com/e/lit-out-loud-fechuary-17-2015/

     响亮的是苔丝巴里和塞莱特的Gainey
     //podcasts.rmuradio.com/e/lit-out-loud-fe__feary-11-2015-1424197494/

     lit大声以罗伯特沃基为特色
     //podcasts.rmuradio.com/e/lit-out-load-january-28-2015/

     点亮了Jan Beatty的响亮
     //www.youtube.com/watch?v=ry8vh50vf3y

     响亮的是杰伊的卡森
     //www.youtube.com/watch?v=twrfkloqgay.

     点亮了Luca Guardabascio的大声
     //www.youtube.com/watch?v=sdjzaovtjws.

     响亮的是getrude matshe
     //www.youtube.com/watch?v=nvy4euyut_c.

     程式 可用性
     学术计划 - 本科
     英语学士学位 (英语学习) 学士学位 可用 - 校园
     英语学士学位(写作) 学士学位 可用 - 校园
     媒体艺术学士学位或b.f.a(数字电影和电视) 学士学位或b.f.a. 可用 - 校园
     媒体艺术学士学位或b.f.a(图形设计) 学士学位或b.f.a. 可用 - 校园
     媒体艺术学士学位或b.f.a(互动设计) 学士学位或b.f.a. 可用 - 校园
     媒体艺术学士学位或b.f.a(摄影) 学士学位或b.f.a. 可用 - 校园

     部门主管

     Pinson, Heather
     石楠潘松,博士

     人文与媒体艺术副教授
     特色:爵士,美学和跨学科艺术,竞争理论


     pinson@rmu.edu
     412-397-6463手机
     412-397-6468传真
     惠特利中心215

      

       <kbd id="zi4x2du5"></kbd><address id="9whx2eff"><style id="y9bxeju2"></style></address><button id="je0zo2bp"></button>